Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Sammanträdestider

Hösten 2020

 • 14 september klockan 13.15-16.00
 • 19 oktober klockan 13.15-16.00
 • 7 december klockan 13.15-16.00

Våren 2021

 • 8 februari klockan 13.15-16.00
 • 22 mars klockan 13.15-16.00
 • 26 april klockan 13.15-16.00
 • 24 maj klockan 13.15-16.00
 • 7 juni klockan 13.15-16.00

Hösten 2021

 • 6 september klockan 13.15-16.00
 • 18 oktober klockan 13.15-16.00
 • 6 december klockan 13.15-16.00