Ansökan om utbyte

Lärarmobilitet

Du ansöker om Erasmus+ lärarmobilitet online. Ansökningsperioden är löpande, men innan du ansöker behöver du försäkra dig om att det finns ett avtal för lärarmobilitet mellan din fakultet och det lärosäte som du ansöker om att åka till. Om det inte finns något avtal på plats kontaktar du HT-Internationella kontoret och diskuterar möjligheterna till att skriva ett avtal. 

Ansökan online

Du gör ansökan för Erasmus+ lärarmobilitet online. Välj "Application for Teaching Staff Assignment (STA). Följ sedan instuktionerna som du finner på denna sida (Ansökan – innehåll och länk till ansökningsdatabasen). 

Vad gäller den ekonomiska biten uppmanas du att följa de riktlinjer som fakulteterna fastställt. Alla kostnader som går utöver dessa riktlinjer (medföljande familjemedlemmar, avgifter för kurs- eller konferensavgifter, et c.) ersätts ej av fakulteterna utan måste godkännas av din institution före avresa!

Efter att din ansökan formellt är beviljad kan du gå vidare och boka resa och boende genom Via Egencia. Var noga med att följa Lunds universitets riktlinjer för resor i tjänsten.

När du väl är hemma igen gör du som vanligt en reseräkning i Primula och bifogar samtliga kvitton för ditt lärarutbyte (läs mer under ”Ersättning”, i menyn till vänster).

Du kommer till sist att erhålla ett mail från Erasmus Mobility Tool, med en länk till en rapportsida. Rapporten är obligatorisk att besvara – annars betalas inga Erasmusmedel ut. Du ombeds utvärdera ditt lärarutbyte. Tänk på att din rapport kan vara till nytta för blivande utresande lärare!

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-08-16