Före och under utlandsvistelsen

Lärarmobilitet

Att tänka på före avresa

 • Försäkring
  Din institution kan förse dig med kostnadsfri reseförsäkring från Kammarkollegiet. Oavsett vilket försäkringsskydd du har bör du dessutom ha med dig Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort vid vistelse i Europa. Det ger dig rabatterat pris på dina vårdkostnader.

  Beställ sjukförsäkringskort här
 • Kontaktinformation
  T ex numret som spärrar dina kontokort, se också till att anhöriga har din kontaktinformation, resplan och flightnummer.
 • Presenter till dem som tar emot dig kan vara trevligt (t.ex. LU-specifika gåvor).
 • Informationsmaterial om LU

  Presentationsmaterial

Under din utlandsvistelse

 • Ta gärna tillfället i akt att presentera LU för studenter och/eller anställda under din vistelse.
 • Träffa gärna eventuella LU-studenter som befinner sig på värduniversitetet samtidigt som du. För kontaktinformation till dessa studenter, kontakta HT-Internationella kontoret

Mer information

Mer information om tjänsteresor hittar du här.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-04