Person

maja.soomagiht.luse | 2022-04-12

Administratör

  • Internationella kontoret, HT
  • Kansli HT

Studievägledare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maja.soomagiht.luse

Telefon
046–222 34 24 (administratör)
0–222 79 62 (studievägledare)

Rum
SOL:A141B (administratör)
LUX:A309 (studievägledare)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (administratör)
Box 192, 221 00 Lund (studievägledare)

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)

Maja arbetar på HT-Internationella kontoret och ansvarar för koordinering av inkommande utbytesstudenter samt sammanställning av kurskatalogen för dessa studenter.

Maja är också vikarierande studievägledare i ämnet historia på Historiska institutionen.

Administratör

  • Internationella kontoret, HT
  • Kansli HT

Studievägledare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maja.soomagiht.luse

Telefon
046–222 34 24 (administratör)
0–222 79 62 (studievägledare)

Rum
SOL:A141B (administratör)
LUX:A309 (studievägledare)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (administratör)
Box 192, 221 00 Lund (studievägledare)

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10