Samverkan med Humanistiska och teologiska fakulteterna

Samverkan med samhället är en av universitetets uppgifter och brukar kallas den tredje uppgiften. Tanken är att det som kommer ur universitetets två första uppgifter, utbildning och forskning, ska komma samhället till del. På den här sidan hittar du information om de samverkansaktiviteter som finns vid HT-fakulteterna.

 

Läs, lyssna eller köp!

35 hypoteser om et liv uden fejltagelser av Carsten Jensen.

Studentkåren

Har du frågor om din utbildning, din studiemiljö eller karriärmöjligheter? Kontakta studentkåren.

Vill du samarbeta eller har du frågor?

Här hittar du alla kontaktuppgifter vid HT-fakulteterna