Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Varmt välkommen till årets digitala konferens torsdagen den 26 november mellan 9.00 och 13.00.

Vår målsättning är att dagen ska fungera som en inspirerande fortbildning, med riklig och användbar information, som genom er kan komma våra blivande studenter till nytta.

Tidigare konferenser

Sedan 2009 har HT-fakulteterna arrangerat en motsvarande SYV-konferens. Sedan 2017 genomför HT-fakulteterna konferensen tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontaktinformation

Arbetslivskoordinator

Mattias Fall

046-222 88 90


Kommunikatör
Louice Cardell Hepp
046-222 32 42