Tonie Lewenhaupt – Rausingföreläsare 2013

Humanistiska och teologiska fakulteterna

För de flesta förknippas Tonie Lewenhaupt med mode. Kännetecknande för hennes djupdykningar i modets växlingar är den starka kopplingen mellan samhällsförhållanden och klädedräkt. I böcker som Inte bara mode – samhället som modeskapare eller Tidlösa trådar – klassiska kläder från antiken till våra dagar visar hon hur samhällsförändringar och förändrade värderingar resulterar i nya klädspråk. Tonie Lewenhaupts intresse är inte så mycket själva formgivningen och modets trender – även om hennes kunnande på dessa områden naturligtvis är stort. Nej, hon vill visa hur modet formas av men också formar både samhällets och människors självbild. Samhällsperspektivet visar sig i resonemang om den franska revolutionens mode med klasslösa ambitioner eller i porträttstudier från samlingen på Krapperups slott. Mode har också en individuell klangbotten. Det handlar om identitet och signaler, vad bäraren vill visa genom sin klädsel. I boken Kläders tysta språk resonerar Tonie Lewenhaupt om klädkoder genom tiderna. Det historiska perspektivet visar återkommande karaktäristika som breda axlar, höga klackar eller färger som symboler för makt eller maktanspråk. Ibland är dräktspråket övertydligt, som i 1500-talets teaterklädslar där den gode, onde, dumme eller snåle presenterades i tydliga dräktstereotyper, vissa med förvånansvärd relevans in i 2000-talet. För små kläder, för korta byxor eller för små hattar fungerar även på samtida dummerjönsar. Mitt första möte med Tonie Lewenhaupts arbete var någon gång under 1980-talet i samband med en utställning av modebilder i Landskrona. Hon har senare anlitats av Nordiska museet för att göra bildurval av mer än 60 års modefotografering och av Kulturen i Lund för en utställning av mode, bland annat av Katja of Sweden. Under inspelningen av tv-programmet Antikmagasinet korsades våra vägar återigen för några år sedan. Tonie var inkallad expert under det program som hade Katja of Sweden som tema. Originalkreationerna lånades ut till programmet under förutsättning att Tonie Lewenhaupt var den enda person som tilläts hantera kläderna som nu blivit museiföremål. Till och med den klänning som Tonie själv burit måste nu hanteras av henne själv som den raritet den var, med bomullsvantar och respekt. Temat för årets Rausingföreläsning är nära relationer. Och vad kan vara närmare oss människor än de kläder vi bär? Professor Lynn Åkesson
Dekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Om Rausingföreläsningen

Varannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och varannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Rausingföreläsare genom tiderna
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13