Marianne Gullberg – Rausingföreläsare 2014

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Att Lund fick henne tillbaka berodde i stor utsträckning på rektor Per Erikssons ansträngningar att knyta internationella forskarstjärnor till Lund genom ett kallelseförfarande. Det engagemanget har varit särdeles lyckosamt för HT-fakulteternas vidkommande i och med att vi – också tack vare forskningsvicerektor Sven Strömqvists personkännedom – fick Marianne Gullberg som professor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet. Marianne Gullberg har brutit ny mark inom en viktig lundaspecialitet, nämligen andraspråksinlärning. De flesta av oss har fått höra att barn lär sig språk lättare än vuxna, men Marianne Gullbergs forskning visar att vuxna faktiskt är mycket kraftfulla språkinlärare. Det är en uppmuntrande insikt. Ytterligare en sådan insikt är att våra hjärnor utvecklas när vi lär oss språk, också i mogen ålder. Med andra ord är det aldrig för sent att stimulera sin mentala kapacitet genom att lära sig ett nytt språk, oavsett om det är den klassiska grekiska man alltid önskar man hade fått med sig från skolan eller den spanska som varje Spanienresenär inser att man behöver behärska för att kunna ta sig runt i landet för egen maskin. En särskilt fängslande del av Marianne Gullbergs forskning handlar om samspelet mellan tal och gester. Hon har visat att även den som talar ett som vuxen inlärt språk med perfekt uttal kan avslöja sig genom att gestikulera på modersmålet. Till exempel kan en holländare som lär sig franska tala helt korrekt, men han bryter på holländska i sina handrörelser. Som chef för Humlabbet har Marianne Gullberg utvecklat en innovativ forskningsenhet till en omistlig resurs för hela universitetet och dess omvärld, med en ledarstil där klokhet, humor och visionär förmåga förenas med effektivitet och empati. 2012 blev Marianne Gullberg den enda lundaforskaren som tilldelades ett av de synnerligen prestigefyllda ’Wallenberg Scholarships’. Det är alltså inte bara HT-fakulteterna som har anledning att vara glada och stolta över denna enastående medarbetare utan även hela Lunds universitet. Marianne Thormählen
Prodekan för forskning, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Om Rausingföreläsningen

Varannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och varannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Rausingföreläsare genom tiderna
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13