Sune Nordgren – Rausingföreläsare 2015

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sune Nordgren har varit en vital del av kulturlivet, både i Sverige och internationellt, sedan 1970-talet. Hans meritlista är så omfattande och varierad att den svårligen låter sig sammanfattas. Men några nedslag ger en antydan om spännvidden i hans karriär. Sune Nordgren är utbildad grafiker från Grafikskolan Forum i Malmö och har studerat konsthistoria och ekonomisk historia vid Lunds universitet. På 1970-talet startade han tidskriften och förlaget Kalejdoskop och syntes under 1980-talet flitigt som konstkritiker och redaktör/programledare i press, radio och tv. På senare tid har han stått för koncept och inköp av konst till hotell, platser mellan det privata och offentliga. Under 1990-talet inleddes Sune Nordgrens musei- och konsthallskarriär. Som chef för Malmö konsthall producerade han bland annat utställningen ”Särlingar” 1991. Den vackra katalogen har undertiteln ”art brut/outsider art” och det är detta utställningen handlade om – avvikare, särlingar och deras konst. Frågan om genier och andra, temat för 2015 års HT-dagar, var högst relevant i utställningen 1991 och är fortfarande högaktuell. Det är också ett tema som fortsatt att intressera Sune Nordgren. Efter tiden på Malmö konsthall följde bland annat ett uppmärksammat chefskap för BALTIC Centre for Contemporary Art i Gateshead, Storbritannien. 2003 rekryterades Sune Nordgren till att skapa ett nytt Nationalmuseum för konst, arkitektur och design i Oslo. Uppgiften innebar kontroversiella sammanslagningar och samlokaliseringar av inarbetade institutioner. Att arbetet också innebar omlokalisering av norska ikoner, verk av genier och/eller särlingar som Munch med flera, skapade svallvågor i kulturdebatten. Tillbaka i Sverige var Sune Nordgren projektledare för Vandalorum, center för konst och design i Värnamo och han skapade Kivik Art Centre på Österlen i Skåne 2007, där han fortfarande är verksam och har sin hemmabas. Här har inte minst debatterna om bygglov för konstverk givit näring åt debatten om konst och konstnärskap. Själv säger Sune Nordgren att en populistisk debatt om folkligt kulturförakt konstrueras av helt andra aktörer än det ”folk” som den säger sig representera. Vare sig skapad av genier eller av andra väcker konst känslor, tankar och reaktioner. Sune Nordgren är van vid att befinna sig i denna storms öga. Professor Lynn Åkesson

Dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Om Rausingföreläsningen

Varannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och varannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Rausingföreläsare genom tiderna
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13