Björn Petersson – Rausingföreläsare 2022

Det måste ha varit första eller andra året som student som jag mötte universitetsläraren Björn Petersson. Som en ung Wittgenstein, fast mycket mildare till sinnet, guidade han oss genom metaetikens grunder i en solig lärosal i Universitetshuset.

Björn har fortsatt att odla universitetslärarrollen sedan dess. Han är en utmärkt forskare med artiklar i de absolut finaste filosofitidskrifterna och en avgörande anledning till att Lunds universitet har ett av Vetenskapsrådets excellenscentra (Lund Gothenburg Responsibility Project). Han har varit prefekt och är en av våra experter på god forskningssed, vilket lett till många engagemang lokalt och nationellt. Bland annat är han HT-fakulteternas och Juridicums vetenskapliga ombud. Inte minst är Björn en originell, eftertänksam och skarp filosof. Vi ser mycket fram emot hans Rausingförelsning på temat ”Vad är hopp?”.

Text: Johannes Persson

Se Björn Peterssons Rausingföreläsning

Om Rausing­föreläsningen

Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en framstående nordisk kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond.

Tidigare Rausingföreläsare

Läs mer om Björn Petersson

Rausingföreläsare genom tiderna

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-14