Kim Salomon – Rausingföreläsare 2016

Humanistiska och teologiska fakulteterna

I flera ämnesöverskridande forskningsprojekt har Kim Salomon bearbetat Sverige och Norden i ett internationellt perspektiv. I projektet ”Toleransens gränser” utforskas underrättelseverksamhet och övervakning av svenska medborgare under 1900-talet. I ”Sverige och den stabila freden” problematiseras den moderna fredens villkor, och i ”Kalla krigets berättelser” motsättningar mellan öst och väst. I ett senare projekt, ”Digital historieskrivning”, belyses historieforskningens dilemman i relation till historieskrivningar som lever på nätet, ofta fjärran från den akademiska historievetenskapens slutsatser. I sin forskargärning har Kim Salomon förfinat förståelsen för konflikters komplicerade anatomi och de många gånger långvariga skeenden som ligger bakom till synes plötsligt uppblossande motsättningar. I en annan gärning, den som akademisk ledare, handledare, vägledare och institutionsledare har den intellektuella förståelsen för konflikters logik hos Kim Salomon också fått en praktisk och vardaglig betydelse. Som få har han förstått att navigera väl i problematiska situationer. Alltid rak och tydlig har han inte väjt för konflikter, men alltid med utgångspunkten att lösa dem. Föga förvånande har han därför vid åtskilliga tillfällen haft HT-fakulteternas uppdrag att reda i komplexa förhållanden. Uppdragen har inte stannat vid Lund. Kim Salomon har deltagit i otaliga beredningsgrupper för forskning och tagit sig an universitetets tredje uppgift i vid bemärkelse, inte minst som medverkande och recensent i tidskrifter utöver den rena fackpressen samt i dagsmedia. I tider som de vi just nu lever i, präglade av konflikthärdar, krig och flyktingströmmar, är det viktigare än på mycket länge att sansade och balanserade analyser av nutidens historiska förutsättningar når bortom en trängre akademisk krets. Ingen kan vara bättre skickad än Kim Salomon att förmedla sådan kunskap.Professor Lynn Åkesson
Dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Om Rausingföreläsningen

Varannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och varannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Rausingföreläsare genom tiderna
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13