Serie

Bodil Petersson, Kristina Jennbert, Cornelius Holtorf (red.)
Arkeologi och samhälle
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 58
2009 | 139 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-89578-26-5

Ämnesord: arkeologi

Arkeologi fascinerar många människor. Artiklarna i den här boken utforskar arkeologins roll i samhället idag och ger en mångfacetterad bild av arkeologisk utgrävning, utbildning, forskning och kommunikation i ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten är människors behov av humaniora i allmänhet och arkeologi i synnerhet för att förstå människans villkor och få perspektiv på det att vara människa. Boken rymmer åtta bidrag, där författarna identifierar en rad olika användningar av arkeologi i samhället idag, från nyttig yrkesutbildning till medialt äventyr, från kunskap och upplysning till terapi och frälsning, från politik till kommersialism. Bredden i bruket av arkeologin är ett tydligt tecken på den betydelse ett humanistiskt fält – arkeologin – har för människors uppfattning av sig själva och av det förflutna. Bortom ett förhärskande krasst ekonomiskt tänkande motiveras en humanistisk disciplin och dess betydelse för människor idag.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23