Serie

Mikael Dahlgren
Stilla flyter Maas. Senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen.
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 56
2008 | 305 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-89578-22-7

Ämnesord: romerska fornlämningar | Nederländerna | Belgien | romerska riket | militärhistoria

Den provinsialromerska arkeologin har sedan länge också påverkat rekonstruktionen av de stora historiska händelseförloppen. Kunskapen om romersk maktpolitik och krigföring har ökat avsevärt de senaste decennierna genom ett fruktbart utbyte med historisk och associerad forskning.

När det gäller att försöka återskapa ett så övergripande och omdebatterat element som romersk strategi, är det tydligt att de arkeologiska tolkningarna även här spelar en omistlig roll. Avståndet mellan det abstrakta begreppet strategi och de konkreta arkeologiska fynden är inte nödvändigtvis så långt som det ibland kan förefalla.

Föränderliga synsätt och förutsättningar inom de olika historievetenskaperna, gör det emellertid nödvändigt att utvärdera tolkningarna av det långsiktiga romerska agerandet med jämna mellanrum. Ur ett arkeologiskt perspektiv är detta angeläget inte minst med hänsyn till nyförvärvade detaljkunskaper och ämnets övergripande delaktighet.

Stilla flyter Maas är en studie kring det strategiska elementet i romersk krigföring och hur detta har behandlats i olika arkeologiska och historiska tolkningar. En av utgångspunkterna är Edward N. Luttwaks inflytelserika, men kontroversiella idéer om romersk totalstrategi. För att knyta ett arkeologiskt mer synligt element till problemställningen uppmärksammas romersk logistik, något som både har strategiska och operativa dimensioner. Diskussionerna illustreras med en fallstudie i ett undersökningsområde beläget kring floden Maas’ dalgång i dagens sydöstra Holland.

Akademisk doktorsavhandling

Tryckår: 2008

Mjukband, illustrerad i s/v, 300 s.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23