Serie

Skeptiska betraktelser

Lars Gustaf Andersson, Bengt Lewan, Gun Malmgren, Birthe Sjöberg (red.)
Skeptiska betraktelser
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 17
1999

217 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-16-9

Ämnesord: litteraturvetenskap

Under rubriken Skeptiska betraktelser har uppsatser om skilda ämnen inom ämnet litteraturvetenskap samlats. Kontexters betydelser vid litteraturanalyser diskuteras, litterarhistoriens berättande genomlyses, texter om bohemer och sjörövare får samsas med lyrikanalyser. Kvantitativa undersökningar uppvisas samtidigt som mediekulturens förhållande till den litterära kulturen undersöks.
Dessa olika Skeptiska betraktelser är samtidigt en hyllning till Jan Thavenius, som alltid har varit en drivande kraft i förändringsarbetet inom ämnet litteraturvetenskap i Lund.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05