Serie

Italienska förbindelser

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius, Birthe Sjöberg (red.)
Italienska förbindelser
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 11
1997

190 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-10-X

Ämnesord: litteraturvetenskap

”Jag tackar Gud att han låtit mig se detta”, skrev den svenske konstnären Egron Lundgren hem till Sverige vid 1800-talets mitt, ”men önska dig icke hit, det är ett farligt land, ett förtrollat land, den som sett Italien kommer aldrig mera därifrån. Man glömmer hela den öfriga världen här, man är oskyldig och säll och lycklig och förhäxad, som om man vore kär”.
Italien har varit föremål för många drömmar under århundradena – om landet och vinet, folket och politiken, konsten och litteraturen, operan och fotbollen. Ingen i Sverige har som Bengt Lewan utforskat de traditioner och konventioner, de drömmar och bilder som är Italien.
Här hedras och hyllas han med ett fång essäer och dikter som samlats under rubriken Italienska förbindelser.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05