lu.se

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Anita Thomas
Les débutants parlent-ils à l'infinitif? Influence de l'input sur la production des verbes par des apprenants adultes du français
Études Romanes de Lund 87
2009

Franska

ISSN: 0347-0822
ISBN: 978-91-978017-2-0

Ämnesord: andraspråksinlärning | franska språket | franska som främmande språk

Låna bokenLäs bokenKöp boken