Serie

Krigets salt

Thomas Kaiserfeld
Krigets salt. Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid
2009

299 s.
Svenska

ISBN: 978-91-85767-42-7


Krigets salt Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid. Ända sedan eldvapen kom i bruk under medeltiden har salpeter varit av stor militär betydelse eftersom det utgör huvudbeståndsdelen i krut. För att tillfredsställa efterfrågan lanserades under 1700-talet flera produktionssätt. Ofta besökte salpetersjudare bondgårdar för att laka ur ladugårdsjorden. Men bönderna klagade högljutt över deras framfart. För att råda bot på problemen kopplades Krigskollegiums tjänstemän in, liksom universitetens professorer och Vetenskapsakademiens ledamöter. Här uppstod snart spänningar mellan frihetstidens naturvetenskapliga vurm, militärstrategiska intressen och det politiska beslutsfattandet.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05