lu.se

The acquisition of nominal compounding in Swedish

The acquisition of nominal compounding in Swedish

Ingmarie Mellenius
The acquisition of nominal compounding in Swedish
Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 31
1997

Engelska

ISSN: 0347-2558
ISBN: 91-7966-403-2

Ämnesord: språkinlärning | barnspråk | svenska språket | ordbildning