Serie

Insikt och närvaro

Katarina Plank
Insikt och närvaro. Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness
Lund Studies in African and Asian Religions 18
2011

324 s.
Svenska

ISSN: 0284-8651
ISBN: 978-91-7061-095-0
Förlag: Makadam

Ämnesord: meditation | buddhism | mindfulnessmeditation

Bilden av buddhism som en introspektionens och fridens religion har i mångt och mycket präglats av kolonisatörernas, teosofernas, de tidiga västerländska akademikernas och konvertiternas egna tolkningar och framställningar. Det finns därför, bland både meditationslärare och allmänhet, en tendens att betrakta meditation som något a-historiskt -- det ses som själva hjärtat i buddhistiska traditioner, något som kan isoleras från sitt religiösa sammanhang för att sedan läras ut i en sekulär inramning. Meditation har därigenom kommit att bli det enskilt viktigaste inslag med vilket buddhistiska traditioner bidrar till de nya former av andlighet och religiositet som den svenska majoritetsbefolkningen kommer i kontakt med.

Numera återfinns meditation också i de olika terapiformer vilka erbjuds inom sjukvården. De mindfulnessbaserade terapierna har snabbt ökat i popularitet de senaste åren. Boken Insikt och närvaro ger en bred och rik skildring av nutida buddhistisk insiktsmeditation (vipassana), dess historiska förutsättningar samt hur meditation tagits emot i religiösa och sekulära sammanhang i Sverige. Förutom att bidra till förståelsen av och för nya buddhistiska rörelser, buddhistisk meditation och religionsbyten i det nutida svenska samhället, vill studien medverka till att fördjupa diskussionen kring mindfulness. I den rollen kan Insikt och närvaro tjäna som reflektionsunderlag för psykologer och andra som ärverksamma inom den medicinska sektorn, där mindfulnessbaserade terapier introducerats.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05