lu.se

Lovers of Muhammad

Lovers of Muhammad

Simon Stjernholm
Lovers of Muhammad. A Study of Naqshbandi-Haqqani Sufis in the Twenty-First Century
Lund Studies in History of Religions 29
2011

Engelska

ISSN: 1103-4882
ISBN: 978-91-7473-125-5

Ämnesord: sufism | Naqshbandiya

Läs en intervju med Simon Stjernholm