lu.se

Från skärva till kärl

Från skärva till kärl

Magnus Elfwendahl
Från skärva till kärl. Ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala.
Lund Studies in Medieval Archaeology 22
1999

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-01832-8

Ämnesord: arkeologi | Uppsala | medeltiden | arkeologiska undersökningar