lu.se

En kapitalistisk anda

En kapitalistisk anda

Peter Carelli
En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark.
Lund Studies in Medieval Archaeology 26
2001

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-01912-X

Ämnesord: samhällsförändring | Danmark | Skåne | 1100-talet | kulturell förändring