lu.se

Case in Icelandic

Case in Icelandic

Johanna Barddal
Case in Icelandic. A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 57
2001

Engelska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 91-628-4898-4

Ämnesord: isländska språket | formlära | syntax