Serie

Maria Mörnsjö
V1 Declaratives in Spoken Swedish. Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 59
2002 | 231 s. | engelska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 91-628-5273-6

Ämnesord: svenska språket | talspråk

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05