lu.se

V1 Declaratives in Spoken Swedish

V1 Declaratives in Spoken Swedish

Maria Mörnsjö
V1 Declaratives in Spoken Swedish. Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 59
2002

Engelska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 91-628-5273-6

Ämnesord: svenska språket | talspråk