lu.se

Biskop och stad

Biskop och stad

Göran Tagesson
Biskop och stad. Aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping
Lund Studies in Medieval Archaeology 30
2002

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-01957-X

Ämnesord: urbanisering | Linköping | medeltiden