lu.se

Patterns of Destiny

Patterns of Destiny

Martin Gansten
Patterns of Destiny. Hindu Nāḍī Astrology
Lund Studies in History of Religions 17
2003

Engelska

ISSN: 1103-4882
ISBN: 91-22-02031-4
Förlag: Almqvist & Wiksell International

Ämnesord: astrologi | religiösa aspekter | hinduism | spådomskonst