Serie

Gudstjänst och vardag

Stephan Borgehammar (red.)
Gudstjänst och vardag
Svenskt Gudstjänstliv 84
2009

235 s.
Svenska

ISSN: 0280-9133
Förlag: Artos & Norma

Ämnesord: gudstjänsten | Sverige

Gudstjänst och högtid har mycket gemensamt, men gudstjänst och vardag? Hör de ihop? Kan vardagliga inslag i gudstjänsten förta känslan av högtid? Kan en alltför högtidlig gudstjänst hindra människor från att identifiera sig med det som sker i gudstjänsten? Är känslan av gudstjänstens högtidlighet så förenad med ett kyrkorum att om kyrkan inte längre finns så berövas man också sina möjligheter att möta det högtidliga? Behöver man planera nya rum för andakt, stillhet och eftertanke mitt i människors vardag? Kan ungdomar uppleva att gudstjänsten också berör deras vardag? Har dikter och visor en plats i kyrkorummet eller stör de högtiden även om de förmedlar viktiga existentiella upplevelser? Sådana frågor aktualiseras i denna bok.

Innehållsförteckning

 • Förord
  Stephan Borgehammar
 • Från plikten till hjärtat. Förändringar i vardagens
  gudstjänster
  Kajsa Ahlstrand
 • När vardagslivet profanerade gudstjänsten. Kyrkomötesdebatten om kungörelseläsningen i högmässan
  Oloph Bexell
 • När en kyrka rivits. En enkätundersökning om Maglarps nya kyrka
  Anna Davidsson Bremborg
 • Från vardag till vardag. Den teologiska betydelsen av gudstjänstens Samling och Sändning
  Ninna Edgardh
 • Brudar, kosmonauter, riddare och sportfantaster. Tro, gudstjänst och vardagsliv i Svenska kyrkans konfirmandverksamhet
  Karin Johannesson
 • Andrum. Avskilda rum för andakt, enskild meditation och ro i vardagens brus
  Emilie Karlsmo
 • Mellan tvivel och tro. Om dikter, visor och psalmer i gudstjänst och vardagsliv
  Sven-Åke Selander
 • Recensioner
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05