lu.se

Stadsbor och bönder

Stadsbor och bönder

Christina Rosén
Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal
Lund Studies in Medieval Archaeology 35
2004

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-7209-334-X

Ämnesord: stadsbefolkning | materiell kultur | historia | Sverige | Halland | före 1800 | bönder