lu.se

Mellan gåva och marknad

Mellan gåva och marknad

Ingrid Gustin
Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid
Lund Studies in Medieval Archaeology 34
2004

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-02073-X

Ämnesord: handel | historia | Norden | forntiden | järnåldern | vikingatiden