Serie

Upplevelser av svensk film

Anders Marklund
Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985–2000
Critica Litterarum Lundensis 7
2004

289 s.
Svenska

ISSN: 1651-2367
ISBN: 91-970946-6-8

Ämnesord: film | historia | Sverige | 1980-talet | 1990-talet

Genrer är av stor betydelse för film. De erbjuder etablerade mönster för hur filmer kan vara, mönster som är välkända för såväl filmskapare som åskådare, och som underlättar för producenter, distributörer och biografägare att erbjuda upplevelser som tilltalar åskådare.

Upplevelser av svensk film är en undersökning av genrer inom svensk film under perioden 1985–2000. Den ger en rik beskrivning av de genrer och cykler som fått störst utrymme på landets biografer. Karaktäristiska och betydelsefulla inslag i genrerna uppmärksammas, liksom deras position i förhållande till andra genrer. Samtidigt tecknas en övergripande bild av 15 års svensk filmproduktion. Förutom kartläggningen av de enskilda genrerna utgör Upplevelser av svensk film även en god introduktion till tankegångar kring genrer och genreteori.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05