Serie

Buller i blåsväder

Frans Mossberg (red.)
Buller i blåsväder. Texter om ljud från vindkraftverk
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 11
2011

94 s.
Svenska

ISSN: 1653-9354

Innehållsförteckning

  • Frans Mossberg: Förord
  • Gösta Bluhm: Ljudstress, vindkraft och hälsa
  • Eja Pedersen: Närboendes upplevelser av ljud från vindkraftverk
  • Stefan Larsson: Vindkraftsutbyggnaden – vem bestämmer och baserat på vilken kunskap?
  • Erik Skärbäck: Hur mycket vindkraft tål det svenska landskapet?
  • Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen: En analyse av lavfrekvent støy fra store vindmøllor
  • Bertil Persson: Skyddsavstånd till bostad vid bulleremission från vindkraftverk
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05