lu.se

Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais

Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais

Marita Jabet
Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais
Études Romanes de Lund 74
2005

Franska

ISSN: 0347-0822
ISBN: 91-628-6597-8

Ämnesord: afrikansk franska | språkpragmatik | språksociologi