lu.se

Sökandet efter en tidsanda

Sökandet efter en tidsanda

Kristina Josefson
Sökandet efter en tidsanda. I spåren efter Absalon
Lund Studies in Medieval Archaeology 38
2005

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-02123-X

Ämnesord: Danmark | historia | medeltiden