lu.se

Bakom fasaderna

Bakom fasaderna

Gunhild Eriksdotter
Bakom fasaderna. Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk
Lund Studies in Medieval Archaeology 36
2005

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-02113-2

Ämnesord: byggnader | historia | medeltiden | Europa | byggnadsarkeologi