lu.se

Teaching History, Learning Piety

Teaching History, Learning Piety

Hege Markussen
Teaching History, Learning Piety. An Alevi Foundation in Contemporary Turkey
Lund Studies in History of Religions 32
2012

Engelska

ISSN: 1103-4882
ISBN: 978-91-87199-00-4
Förlag: Sekel Bokförlag

Ämnesord: aleviter | religion | vardagsliv och traditioner | Turkiet | kultur- och samhällsliv

Låna bokenLäs bokenKöp boken

Läs en intervju med Hege Irene Markussen