lu.se

(De)coding Modality

(De)coding Modality

Anna Wärnsby
(De)coding Modality. The Case of Must, May, Måste and Kan
Lund Studies in English 113
2006

Engelska

ISSN: 0076-1451
ISBN: 91-975158-2-5

Ämnesord: engelska språket | modalitet

Låna bokenLäs bokenKöp boken