Serie

Staffan Björcks bibliografi

Per Rydén (red.)
Staffan Björcks bibliografi. 1937-1995
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 22
2005

134 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-21-5

Ämnesord: Björck, Staffan, | litteraturvetare | Sverige | 1900-talet

Staffan Björck (1915–1995) publicerade sin sista bok, Vänskapens pris, i den Absalonserie som här får sin fortsättning. Serien är knuten till Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, där han började och slutade sin bana. Någon månad efter det att den sista boken publicerats var han själv borta. Under 2005 skulle han ha fyllt 90 år. För att påminna om den insats han gjorde redovisas här en bibliografisk förteckning över hans skrifter där den sista boken blir nr 1308. Till förteckningen fogas en presentation av mannen och hans verk. Båda är värda att minnas.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05