Serie

Carl Fehrmans bibliografi

Per Rydén (red.)
Carl Fehrmans bibliografi. 1938-2005
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 23
2006

126 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-22-3

Ämnesord: Fehrman, Carl, | litteraturvetare | Sverige | 1900-talet | sekelskiftet 2000

Carl Fehrman har publicerat böcker, uppsatser, recensioner och åtskilligt annat under varje år sedan 1938. Han är född i, har präglats av och själv präglat Lund. Skolad under Olle Holmberg kom han att tillsammans med Staffan Björck sätta märken i den litteraturhistoriska forskningen i stan och i landet. Han har skrivit om Oscar Levertin och Hjalmar Gullberg, om döden och skapandet, om lärdomens Lund och litteraturvetenskapens Europa. Han har medverkat bland annat i Lundagård, Lunds Dagblad, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Stockholms-Tidningen och Svenska Dagbladet. I den här bibliografin förtecknas hans produktion och där ges också en presentation av mannen som numera bor på adressen Hjalmar Gullbergs väg nummer ett.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05