Serie

Jesper Sjöström
Kemicentrum vid Lunds universitet. Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution
Ugglan. Minervaserien 13
2007 | 370 s. | svenska

ISSN: 1650-7339
ISBN: 978-91-975196-1-8

Ämnesord: Lunds universitet | Kemicentrum | historia | forskning | högskoleinstitutioner

Det är nu 40 år sedan Sveriges första storinstitution, Kemicentrum vid Lunds universitet, bildades 1967. Kemiämnena vid Lunds universitet, kemisektionen vid Lunds Tekniska Högskola och Alnarpsinstitutets mejeriforskning sammanfördes i ett gemensamt byggnadskomplex i norra Lund. Tidigare självständiga institutioner med lång historia och nybildade forskningsinriktningar vid LTH blev nu alla forskningsavdelningar vid en gemensam storinstitution. Denna bok ger en mångsidig beskrivning av Kemicentrum. Bland annat diskuteras vilka faktorer som kan förklara institutionens tillkomst och omvandling över tid. Bokens huvudsakliga fokus ligger på Kemicentrums organisation och forskning.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05