lu.se

Medeltid i Ätradalen

Medeltid i Ätradalen

Påvel Nicklasson (red.)
Medeltid i Ätradalen. En resa i fyra etapper
Lund Studies in Medieval Archaeology 37
2005

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-02115-9
Förlag: Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Halland

Ämnesord: utgrävningar | Sverige | Halland | medeltiden | Ätradalen | fornlämningar