Serie

Kyrkomusik

Stephan Borgehammar, Jonas Lundblad (red.)
Kyrkomusik. Ett tema med variationer
Svenskt Gudstjänstliv 87
2012

231 s.
Svenska

ISSN: 0280-9133
Förlag: Artos & Norma

Ämnesord: kyrkomusik

Musiken utgör en av kyrkornas viktigaste kontaktytor med det omgivande samhället. De öppna dörrarna vid musikgudstjänst och konsert lockar besökare att delta i mötet mellan klingande musik och kyrkorummets symboler. Musikens närvaro vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg, och i församlingar skapar inte minst sångens plats i ungdomsgrupper och körer utrymmen för evangelisation, nyfunna möten och vägar att närma sig kristen tro. Även för kulturen i stort har det kyrkliga musiklivet under decennier spelat en avgörande roll tack vare sin höga och jämna kvalitet.

I dag pekar tydliga tecken på att kyrkomusiken står i ett intressant brytningsskede. Allt mer av 1900-talets starka men centraliserade kyrkomusik ger vika för en rik mångfald vad gäller musikens stil och genre, liturgins instrument och andliga inspiration, musikernas examina och nationalitet. I en sådan verklighet söker denna årsbok förena historisk fördjupning och nedslag i angelägen nutid med artiklar som diskuterar kyrkomusikens speciella kallelse mellan det konstnärliga och det teologiska området.

Innehållsförteckning

 • Förord
  Stephan Borgehammar & Jonas Lundblad
 • Den tjänande funktionen. Kyrkomusikens konstnärliga gestaltning i estetiskt,
  samhälleligt och teologiskt hänseende
  Johannes Landgren
 • Motetter till mässan i Västerås domkyrka och skola kring sekelskiftet 1600. Liturgihistoriska implikationer
  Mattias Lundberg
 • Gregoriansk sång i svensk gudstjänst. Historiska och aktuella perspektiv
  Sverker Jullander
 • Inför begravningsgudstjänsten. Ett utvecklingsprojekt för begravningsmusik
  Lena Petersson
 • Kyrkomusik för 2000-talet. Sven-David Sandström i Bachs fotspår
  Gustaf Sjökvist
 • Människa och religion i klangens värld. Nutida vägar mot en teologisk musikestetik
  Jonas Lundblad
 • Recensioner
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05