Serie

Fokus på arbetarhistoria

Lars Hansson (red.)
Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2011
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 6
2013

141 s.
Svenska

ISSN: 1654-2908
ISBN: 978-91-979661-2-2

Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2011 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare på det arbetarhistoriska fältet. Antologin ger en bild av aktuell arbetarhistorisk forskning utifrån skilda perspektiv och på olika teman. Vi får inblick i allt från hur norska arbetarbarns klassidentitet formades i Kristiania kring sekelskiftet 1900-talet, kvinnornas ställning i Sovjetkarelska Träförädlingsförbundet till samarbetet mellan svenska och spanska syndikalister under tiden för spanska inbördeskriget. Uppsatserna i antologin är skrivna av deltagare i den konferens som Centrum för Arbetarhistoria arrangerade i maj 2011.

Centrum för Arbetarhistoria grundades 1998 och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Landskrona stad, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen Centrum för Arbetarhistoria. Inom Centrum för Arbetarhistoria bedrivs forskning, undervisning och utställningsverksamhet i syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05