Serie

Svante Nordin, Jonas Hansson (red.)
Att skriva filosofihistoria
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 11
1998 | 200 s. | svenska

ISSN: 1102-4313
ISBN: 978-91-87833-13-7

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse har bildspråk och metaforer för den filosofiska texten? Vilken är tankeexperimentens och vilken de filosofiska exemplens uppgift i den filosofiska diskursen under olika tider? Vilket bidrag kan ett begreppshistoriskt angreppssätt ge?

Dessa och liknande problem kring filosofihistoriens metod och teori behandlas i föreliggande volym med exemplifikation från olika tider, länder och intresseområden.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05