Serie

Nordiska universitetskulturer

Sten Högnäs (red.)
Nordiska universitetskulturer
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 9
1998

186 s.
Svenska

ISSN: 1102-4313

Man kan tala om en universitetskultur i ungefär samma mening som en företagskultur eller en politisk kultur. I den här skriften undersöks nationella akademiska sedvänjor, ideal och traditioner som gör sig gällande inom högskolorna i ett land – utvecklingen av en nationell akademisk "stil" - men också de kulturer som utvecklas vid enskilda universitet och institutioner. De tankesätt, mentaliteter, normer och vanor som präglat de olika nordiska
ländernas universitet analyseras och förklaras historiskt. Dessa universitetskulturer har stor betydelse för vad som görs – och inte görs – vid högskolorna liksom för den roll dessa spelar inom sina samhällen.
I skriften medverkar Gunnar Broberg, Svante Nordin, Lina Carls, Carl-Göran Heidegren, Sten Högnäs och Göran Blomqvist.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05