Serie

Svante Nordin, Rebecka Lettevall (red.)
Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 6
1996 | 93 s. | svenska

ISSN: 1102-4313

Den politisk-filosofiska debatten har under de senaste 10–15 åren i hög grad kommit att intressera sig för begreppen dygd och medborgarskap. Fokuseringen har under samma period lagts på problem som politikerföraktet, politikens försvagande i förhållande till marknaden och ändrade normer i samband med samhällets hastiga förändringar. Nytändningen av debatten kring dygden och medborgarskapet har sin bakgrund i den utomordentliga roll dessa begrepp spelat i en lång och för västerländsk idéhistoria central tradition, inte minst under 1700-talet.
Medborgardygdens problem ansågs hänga samman med den politiska stabilitetens, liksom den politiska frihetens problem. I denna skrift presenteras variationer i synen på förhållandet mellan dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska idévärld. Volymen innehåller även en kvick odyssé över de aktuella begreppens utveckling från antiken, för att avslutas med en återknytning till vår egen tid.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05