Serie

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Helene Ehriander, Birger Hedén (red.)
Bild och text i Astrid Lindgrens värld
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 13
1997

174 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-12-6

Astrid Lindgrens texter har sina rötter i världar som den muntliga berättelsen, barnlitteraturtraditionen, konstsagan eller vuxenlitteraturen och filmkomedin. Samtidigt har den i sin tur blivit en del av sådana sinsemellan skilda världar som den tecknade serien och den fotografiska bilderboken eller barnfilmen och TVserierna.
Astrid Lindgrens textvärld har dessutom alltid stått i direkt kontakt med olika bilderbokskonstnärers världar, såsom konstnärerna Ingrid Vang Nymans, Ilon Wiklands, Björn Bergs och fotografen Anna Riwkins.
Uppsatserna i Bild och text i Astrid Lindgrens värld ger sju perspektiv på förbindelserna mellan de här världarna, något annorlunda än de oftast återkommande när det gäller analys och tolkning av Astrid Lindgrens verk. De har sitt ursprung i två kurser som hållits vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund i ämnet Barns och ungdoms läsning under ledning av Birger Hedén och Helene Ehriander.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05