Serie

På försök

Jenny Westerström, Tommy Olofsson, Per Rydén (red.)
På försök. 8 essäer och 3 inledningar
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 4
1993

76 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-03-7

Skapande svenska är en möjligen lite missvisande beteckning på en verksamhet som omges med stridiga meningar. För att bidra till diskussionen publiceras här några prov på vad verksamheten kan resultera i. Det är åtta essäer som tillkom i samband med en kurs i skapande svenska som under rubriken ”Egna texter – och andras” gavs under vårterminen 1992 på Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. För urvalet svarar Jenny Westerström, Tommy Olofsson och Per Rydén som tillsammans planerade och genomförde kursen. I var sin inledande kommentar sätter de också in de föreliggande essäerna i en ram. Materialet syftar i sin helhet till att ge underlag för en bedömning om denna typ av verksamhet ska bedrivas på en universitetsinstitution och hur den i så fall ska ta sig ut. Tillsammans med övriga delar i skriftserien Absalon vill På försök också ge smakprov på de många olika verksamheter som förekommer på Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05