Serie

Jan-Olof Nilsson
Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering
Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap 2012: 1
2012 | 85 s. | svenska

ISBN: 978-91-7473-290-0

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en skriftserie som ges ut av Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I serien publiceras kortare och längre texter på svenska och engelska. Rapporterna i serien är granskade av rapportseriens redaktörer och vill bidra till den mångvetenskapliga och omfattande utbildningsvetenskapliga forskning som pågår vid Lunds universitet. Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vill också spegla ett nationellt såväl som internationellt samtal. För dig som är intresserad av utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet, besök vår hemsida: www.uvet.lu.se

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05