Serie

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Frans Mossberg (red.)
Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 9
2011

116 s.
Svenska

ISSN: 1653-9354

Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck i sitt förord till denna samling texter om ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad.

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet arrangerade ett tvärvetenskapligt symposium i samarbete med SLU i Alnarp en majdag 2010 för att samla aktuell forskning och kunskap om hur omgivningens ljud påverkar hälsa och välbefinnande i våra boende- och livsmiljöer. I denna skrift möts olika perspektiv på stadsplanering och urbana ljudmiljöer. Flera bidrag presenterar nya förslag till tolkningar av städernas ljudlandskap och hur dessa skall kunna införlivas med modern stadsplanering i dagens värld.

Innehållsförteckning

 • Erik Skärbäck: Förord
 • Gunnar Cerwén: Hur låter staden? Om platspecifik ljudkonst i det urbana rummet
 • Björn Hellström: Akustisk Design och hållbar stadsutveckling
 • Peter Währborg: Den stressade hjärnan - om ljudmiljö, hälsa & stadsbyggnad
 • Patrik Grahn: Om stödjande miljöer och rofyllda ljud
 • Per Hedfors: Sonotoper och ljudupplevelse
 • Jacob Kreutzfelt: Acoustic Territoriality - City planning and the politics of urban sound
 • Jonathan Stoltz: Naturljud inomhus
 • Jan O Mattson: Studier av lokalklimat och ljudutbredning i Åkarp
 • Jonas Björk & Erik Skärbäck: Samkörning av folkhälsoenkäten och utemiljödata på Skånenivå
 • Kristin Rydell-Andersson & Erik Skärbäck: Samkörning av folkhälsoenkäten och utemiljödata på stadsnivå
 • Björn Hellström: Stigmatiserande ljuddesign - musik som magneter och missiler
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05