Serie

Det våras för journalisten

Johan Jarlbrink
Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal
Mediehistoriskt arkiv 11
2009

346 s.
Svenska

ISSN: 1654-6601
ISBN: 978-91-88468-12-3

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten?
Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film brukades och tjänade som förebilder när yrkets gränser stakades ut.
Utifrån ett brett mediematerial undersöks både pressens mediehistoria och pressmedarbetarens kulturhistoria under en period då litteratörer och publicister trängdes undan av nyhetsjagande journalister - i tidningarna så väl som i andra medier.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05